skip to main content

Skosmos @ Biblioteksentralen

Skosmos @ Biblioteksentralen

Vi bruker Skosmos for å tilgjengeliggjøre en eksperimentell åpen utgave av Bibbi autoriteter som RDF/SKOS. Konverteringen er i startfasen, datamodellen vil utvikles over tid.

Om Skosmos

Skosmos er en web-basert åpen programvare for å navigere i SKOS-baserte vokabularer.

Skosmos på GitHub

Skosmos @ Biblioteksentralenlayout av Hahmo Design

Skosmos versionunknown